• Produkt:

  Utstillingskonsept med digitale brukeropplevelser

 • Oppdragsgiver:

  Nord-Troms Museum

 • Utstillingsprodusent:

  János Kolostyák

 • Utviklet:

  2015

 • Design og programmering av 10 interaktive touch-skjermer.
  Visuelt uttrykk og grafisk design – typografi, veggrafikk og trykksaker.

Utstillingen

Den permanente utstillingen «Møter» tar den besøkende med på en reise gjennom landskap fra havet til vidda, gjennom innmark og skog. I dette landskapet formidles møter mellom enkeltindivider, folkegrupper og møter mellom Nord-Troms og verdenen utenfor.

Utstillingen i Halti skal være inngangsport til det det kulturelle Nord-Troms. Her blir besøkende kjent med en rikholdig region både når det gjelder kultur og natur. Museet fokuserer på de kulturmøter som har funnet sted opp gjennom historien, og skal være aktuell for de kulturmøter som finner sted i fremtiden. De fysiske installasjonene i utstillingen bygger på polygoner, og symboliserer på minimalistisk vis det karakteristiske nord-norske landskapet.

Designkonsept

Arktisk lys, natur og landskap, tidens flyktighet. Sentralt i utstillingens designkonsept står gjengivelsen av det spesielle arktiske lyset og de skiftende årstidene i nord gjennom lystekniske hjelpemidler. Sammen med minimalistisk bygde fysiske installasjoner danner dette bakteppet til fortellingene om Nord-Troms.

Landskapet, lyset og årstidene har til alle tider preget menneskers liv i regionen. I møter med disse elementene har vi tilpasset oss og utviklet oss som mennesker, kultur og som region. Valg av typografi er basert på disse verdiene.

Grafikkvegger

Utstillingen har fem hovedtemaer: ”Kysten”, ”Gården”, ”Gruva”, ”Vidda” og ”Utmarka”. Vi komponerte grafikkvegger til disse fem temadelene i tillegg til introen i utstillingen.
I grafikkbildene hentet vi utsnitt fra historiske fotografier som ble satt sammen i komposisjoner. Motivene har en kombinasjon av mennesker i arbeid og natur som gjenspeiler Nord-Troms historie. Uttrykket i grafikken gir assosiasjoner til tresnitt. Den mørke blåsorte er hovedfargen i motivet med et diskréte innslag av de lyse fargene turkis, gul og grønn – farger som kjennertegner det spesielle lyset i nord, og som gir en myk kontast til det mørke.

Interaktive løsninger

Hver temadel har en til to touch-skjermer, der publikum kan utforske historiske gjenstander og få mer informasjon. Her utformet vi en enkel, elegant og brukervennlig navigasjon med diskrete animasjoner, og programmerte også de tekniske løsningene. Publikum har mulighet til å velge informasjon på fire språk: Norsk, engelsk, samisk og kvensk.

I tillegg utviklet vi interaktive touch-skjermløsninger for ”Intro”, ”Friis-kartene”, ”Outro” og ”Årshjul”, tilsammen 10 skjermer.

Årshjul

Museet ønsket også en velkomstvegg med en tidslinje som visualiserte fiskebondens 16 viktigste aktiviteter i løpet av et år, og som tydelig viste når på året disse aktivitetene utspant seg. Siden plassen var begrenset, utarbeidet vi idéen om å lage et stort, fysisk årshjul basert på samme prinsipp som et gammeldags lykkehjul. Dette er en uventet måte å vise informasjon på som vekker nysgjerrighet og trigger publikum til å delta på en fysisk og konkret måte. Det gir også en spennende blanding av mekanisk og digital interaksjon.

Det fysiske hjulet er 1200 mm i diameter og ble laget på et snekkerverksted, og grafikken vi utarbeidet ble trykket på hjulets overflate. Bak hjulet monterte vi sensorer som registrerer hvor hjulet stanser etter at publikum har satt hjulet i aktivitet. Sensorene kommuniserer med en touch-skjerm ved siden av hjulet, og skjermens interaktive innhold endrer seg i forhold til hvilken måned som vises når hjulet stanser.
På skjermen vises månedens aktiviteter, og ved å trykke på en aktivitet vises informasjon som bilder og tekst ved hjelp av animasjoner.

Trykksaker

Komposisjon og uttrykk på utviklet materiell er basert på designet vi laget til utstillingen. For å ivareta gjenkjennelseseffekt i all kommunikasjon har vi gjenbruk av farger, fonter og elementer.

NTRM – Trykksaker