• Produkt:

    Visuell identitet og nettside

  • Oppdragsgiver:

    Pådriv

  • Utviklet:

    2018

  • Visuell identitet med logo og identitetsbærere, og utvikling av responsiv nettside
Pådriv – logo

Logo for Pådriv

Visuell identitet og nettside for Pådriv

Pådriv er et nettverk som jobber for bærekraftig utvikling i Hovinbyen. Med bærekraftig menes en byutvikling som er inkluderende, grønn og lønnsom. Pådriv ønsker å bidra til et samfunn hvor det er plass til alle, og hvor det er godt å leve og virke.

Er du interessert i bærekraftig byutvikling og ønsker å bidra med din kompetanse, meld deg på som Pådriver!

Logoen og identitetsbærerene er utformet for å gi assosiasjoner til nettverk, og ulike typer mennesker som tenker nytt og ut av boksen.

Oppdatering 2021: Pådriv har fått nye nettsider som ikke er utviklet og designet av Mora di

Pådriv – identitetsbærere

Identitetsbærere/symboler for Pådriv

Pådriv – ikon

Ikon for Pådriv

Pådriv – nettside

Responsiv webløsning for Pådriv

Øletikett for PådrivØletikett for Pådriv