Profil

Du vet helt sikkert hva du vil med virksomheten din, men viser du det tydelig? Hos oss får du hjelp av høy kvalitet. Vi hjelper deg å vise hvem du er!

Design

Bilder, symboler og grafiske uttrykk brukes overalt for å formidle budskap. God bruk av design kan fortelle en historie uten ord. Velvalgt bruk av grafikk, form og farge formidler budskap på brøkdelen av tiden det tar å lese gjennom tekst. Vi kan gi assosiasjoner, fortelle historier og vekke følelser ved bruk av gjennomtenkt design: med hjerne og hjerte.

Webutvikling

Hvis du trenger hjelp med webutvikling, så kan du spørre Mora di. Hos oss får du nettsider av høy kvalitet. Med 20 år+ erfaring med digital utvikling produserer vi alt fra enkle plakatsider til avanserte løsninger. Vår styrke er oversiktlige nettsider som skiller seg fra mengden, uten å gå på bekostning av brukervennlighet og budskap.

Du kan lese mer om det her

Tekst for web

Å skrive for web handler om å gi brukeren raskest mulig oversikt over innholdet. Du leser f.eks. langsommere på en skjerm enn på papir, derfor må tekst for web håndteres annerledes enn tekst for trykk. Dette kan vi mye om, og denne kunnskapen deler vi gjerne.

Illustrasjon

Vi lager store og små illustrasjoner – om det er utforming av en utstillingsvegg eller kun en bemerkelsesverdig papirlapp, så spør oss om hjelp. Vi behersker både penn, pensel og teknologi!

Vi kan

  • Grafisk design
  • Visuell identitet
  • Illustrasjon
  • Interaksjonsdesign
  • Webutvikling
  • Interaktive kiosker

Ting vi ikke kan

Det Åse Karin ikke kan, det kan Kalina, og er det noe Kalina ikke kan, så kan du være ganske sikker på at Åse Karin kan det. Og er det noe ingen av oss kan, så kjenner vi helt sikkert noen andre som kan det. Vi har et solid faglig nettverk, og kjenner ganske mange flinke folk.